0936 068 828 xaerus@alliance-jsc.com
77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
DẦU NHỜN MÁY NÉN KHÍ HYDROCARBON

DẦU NHỜN MÁY NÉN KHÍ HYDROCARBON

Các kỹ sư và các nhà hóa học của Xaerus được các nhà chế tạo máy nén và các kỹ sư thiết kế nhìn nhận như những chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc phát triển và ứng dụng các loại dầu nhờn máy nén. Sự hiểu biết và kinh nghiệm về ngành công nghiệp này cùng với dịch vụ kỹ thuật và khả năng cung ứng giúp cho dầu nhờn Xaerus là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất thiết bị cũng như khách hàng.

Xaerus® là chuyên gia trong việc cung cấp dầu nhớt cho:

  • Các máy nén khí ga chu trình, các loại khí trơ (Khí nitơ, khí argon, hydrogen, cacborn dioxide, helium)
  • Các loại khí dễ phản ứng (Hydrogen chloride, methyl chloride, hydrogen sulfide)
  • Hydrocarbon: Ethylene, propylene, butylene, methane, ethane, propane, butane.....
Liên hệ ngay
SẢN PHẨM CÔNG CHẤT

CẤP ĐỘ

NHỚT ISO

SỬ DỤNG
XG 101 Series PAO 15, 68, 100, 150 Thiết bị cấp khí gas cho tuabin, Bơm hút chân không
XG 114 Series PAO 68, 100, 150 Khí trơ
XG 205 Series Dầu khoáng nhóm II 68, 100, 150 Khí hội tụ, khí hydrocabon nhẹ, khí chua
XG 210 Series Dầu khoáng nhóm II 68, 100, 150 Khí hội tụ, khí hydrocabon nhẹ
XG 407 Series PAG 68, 100, 150 Khí nặng, khí chua
XG 415 Series PAG 68, 100, 150 Khí nặng, khí chua
XG 416 Series PAG 68, 100, 150 Propane
XG 811 Series

Diester

68, 100, 150 Khí trơ
Tên Download