0936 068 828 xaerus@alliance-jsc.com
77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
DẦU NHỜN MÁY NÉN LẠNH

DẦU NHỜN MÁY NÉN LẠNH

Dầu nhờn bôi trơn máy nén lạnh đòi hỏi nguồn nguyên liệu chất lượng cao nhất và công thức pha chế tốt nhất đẻ đảm bảo dầu có tuổi thọ đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo thiết bị. Xaerus đã hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực vật lý và hóa học để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các loại dầu nhờn nhằm thỏa mãn hoặc vượt trội hơn các tiêu chuẩn áp dụng trong công nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng dầu nhờn của Xaerus phù hợp để sử dụng trong tất cả các hệ thống máy lạnh thương mại hay gia dụng được trang bị các kiểu máy nén của các nhà sản xuất khác nhau. Chúng tôi thậm chí có thể phát triển các loại dầu nhớt mới theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Dầu nhờn Xaerus dùng trong các hệ thống lạnh sử dụng các công chất khác nhau như:

Amoniac, Freon 22, CO2, Hydrocarbon: Ethane,  Ethylene, Propane, Propylele, Butane, Freon, 134a, Freon 404A,407 C,410A

Liên hệ ngay
SẢN PHẨM CÔNG CHẤT DẦU GỐC

CẤP ĐỘ

NHỚT ISO

LOẠI MÁY NÉN
XR 108-68 Amoniac PAO 68 Máy nén piston, trục vít
XR 109-68 Amoniac PAO 68 Máy nén piston, trục vít
XGF 124-68* CO2, CO PAO 68 Máy nén piston, trục vít
XR 208-68** Amoniac Parafinnic sử lý hydro nhiều lần 68 Máy nén piston, trục vít
XR 209-68 Amoniac Parafinnic sử lý hydro nhiều lần 68 Máy nén piston, trục vít
XR 212 Series R-22, R-123, R414A Naphthenic không sáp 32, 55, 68, 100 Máy nén piston, trục vít
XRF 259-68* Amoniac Dầu khoáng chất lượng cao 68 Máy nén piston, trục vít
XR 434 Series R-134a PAG 46, 100, 135, 150 Hệ thống điều hòa ô tô
XR 512-220ze R-1234ze POE 85, 150, 320 Máy nén piston, trục vít
XR 522 Series R-22 POE 85, 150, 320 Máy nén piston, trục vít
XR 532 Series

R-32

POE 32, 68 Máy nén piston, quay và xoắn ốc
XR 534 Series

R-134a, R-404A, R-407C,

R-410A

POE

32, 46, 68, 100, 120, 170, 220

Máy nén piston, trục vít,

quay và xoắn ốc

XR 544 Series CO2 POE 80 Máy nén piston
XR 600 Series Amoniac, R-22, R-123, R-502 Alkyl Benzene 32, 68, 100 Máy nén piston, trục vít

 

Tên Download