0936 068 828 xaerus@alliance-jsc.com
77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Phân tích mẫu dầu nhớt

  • Phân tích dầu nhớt

    Phân tích dầu nhớt

    Phân tích dầu nhờn là một yếu tố quan trọng trong quy trình bảo trì thiết bị. Phòng thí nghiệm của Xaerus đã được mở rộng và trang bị các thiết bị hiện đại, công nghệ cao nhằm thực hiện việc phân tích các thông số dầu nhờn của khách hàng trong quá trình sử dụng